Waterhoen.jpg 

Logo555

Barbiergidsen vzw

Zetel: Negenoogstraat 30,  9140 Steendorp

Ondernemingsnummer: 4561.48.834

Rpr Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde