Logo555

Barbiergidsen vzw

Zetel: Negenoogstraat 30,  9140 Steendorp

Ondernemingsnummer: 4561.48.834

Rpr Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde

 

Ons logo moet de veelzijdigheid van de polder weergeven: de combinatie van natuur en geschiedenis, van groen en water en oeroude bewoning. Vandaar het blad, de druppel en de pijlpunt uit de steentijd. De - voorlopig - oudste menselijke resten in Vlaanderen werden immers in onze polder gevonden. Ze dateren van ongeveer 5000 jaar voor onze tijdrekening en toen al werd het leven beheerst door water en groen.

Wij hanteren volgend tarief: 30 € voor het eerste uur voor een groep van maximum 25 personen.

Voor elk volgend beginnend uur: 25 €.

Meestal duurt een gidsing ongeveer twee uur.