Onze naam en ons logo

De Barbiergidsen gidsen in de polders van Kruibeke. Dat zijn dus de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. De Barbierbeek liep en loopt dwars door deze polders naar de Schelde. Vandaar onze naam.

Ons logo moest de veelzijdigheid van de polder weergeven: de combinatie van natuur en geschiedenis, van groen en water en oeroude bewoning. Vandaar het blad, de druppel en de pijlpunt uit de steentijd. De - voorlopig - oudste menselijke resten in Vlaanderen werden immers in onze polder gevonden. Ze dateren van ongeveer 5000 jaar voor onze tijdrekening en toen al werd het leven beheerst door water en groen.